maandag, november 12, 2012

Geen man! Geen vrouw! Geen mens is illegaal! Vluchtelingen #Koekamp #DenHaag demonstreren voor Miinisterie van Veiligheid en Justitie

Pic taken by @EdgarNeo / @TheTwilgrim tijdens @rechtopbestaan 's vluchtelingendemo #Koekamp #DenHaag T/M: +31 (0)6 87 330 730E: edgarneo@gmail.com


- Posted using Mobypicture.com

Geen opmerkingen: