woensdag, april 14, 2010

Open brief aan formateur: Zet nu echt in op duurzame innovatie!

Aan de formateur Rotterdamen de leiders van de toekomstige coalitiepartijen, alsmede raadsleden en partijbesturen te Rotterdam is vandaag een open brief verzonden om vol in te zetten op duurzame innovatie in Rotterdam en in Nederland. De brief is vandaag gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. 

Wij, Rotterdamse ondernemers en koplopers op het gebied van duurzame innovatie maken ons grote zorgen. We zien een economisch systeem dat aan het einde van haar levenscyclus is. We zien een gevestigde orde in Rotterdam die niet loskomt van oude denkpatronen en niet van het verleden leert. We zien bovendien een planeet die op koortsachtige wijze aangeeft dat de grenzen van haar herstellend vermogen zijn bereikt. Duurzame innovaties en duurzaam ondernemerschap bieden economische en sociale kansen voor Rotterdam, en maakt onze wereld tegelijkertijd een mooiere en gezondere plek om te wonen en werken. We zien echter dat Rotterdamse duurzame ondernemers en koplopers Rotterdam de rug toe keren of andere regio’s verkennen.
U maakt nu uw plannen voor de komende vier jaar. Zorg ervoor dat Rotterdam nu echt een leidende positie gaat innemen als aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat voor duurzame innovatieve ondernemingen. De situatie is urgent en daarom vinden wij dat het nieuwe college leiderschap moet tonen en politiek gedurfde besluiten moet nemen. Wij werken hierin graag met u samen.
Via deze brief spreken we onze verwachtingen uit naar het nieuwe college en willen we dat u prioriteit legt bij de volgende punten:
Werk samen tussen steden en positioneer Nederland als duurzaam innovatiecluster naar de wereld
Neem als Rotterdam de leiding in de samenwerking met andere steden als Amsterdam, Delft, Utrecht, Wageningen, Antwerpen, Eindhoven, Leeuwarden en Twente. Maak afspraken over investeringen in de ontwikkeling van kennis en het aanjagen van duurzame economische clusters. Dit levert synergie tussen de verschillende steden en maakt het makkelijker voor ondernemers om hun partners en klanten kunnen vinden.
Focus voor Rotterdam:
Vanuit het perspectief van de duurzame innovatieve ondernemer moet Rotterdam koploper worden op het gebied van:
• Ontwikkeling en productie van technologie gericht op energie effici├źntie en decentrale energie-opwekkers, energiedragers en smart-grid technologie;
• Duurzaam ontwerp, recycling en de bijbehorende logistieke en chemische industrie gericht op het slimmer ontwerpen van producten zodat afgedankte producten/gebouwen en andere vormen van afval van economische waarde worden;
• Zon, biomassa, getijde energie en offshore wind energie. Zet minder in op end-of pipe solutions als CCS. Niet meer dan 25% van het beschikbare duurzaamheidsbudget mag worden besteed aan deze omstreden oplossing. Het overige budget gaat naar bovengenoemde thema’s.

Rol gemeente Rotterdam
Wij willen graag samenwerken met de gemeente om de volgende punten te realiseren:
• Als wij investeren in duurzaamheid zorg dan dat we kunnen rekenen op een lange termijn commitment (langer dan vier jaar) van de lokale overheid.
• Vertaal de duurzaamheidsdoelstellingen van Rotterdam naar concrete meetbare economische doelstellingen.
• Help starters met garantstellingen voor private financiering;
• Zorg dat gemeentelijke diensten optreden als “launching customer” voor duurzame innovatieve ondernemers en maak duurzaamheid een leidend criterium in het aanbestedingsbeleid;
• Zorg voor wetgeving ten behoeve van een echte freezone waar innovatieve ondernemers pilots en experimenten kunnen uitvoeren op het gebied van duurzame innovatie. Het RDM terrein en stadshavens zijn hier zeer geschikt voor; nu is het zaak de freezone in te richten.
• Zet leegstaande gebouwen in als broedplaatsen voor duurzame innovatie. Maak deze gebouwen laagdrempelig en laat de huur afhangen van de beleidsprioriteiten van de stad, zoals deze zijn afgestemd met andere steden.
• Gebruik het geld dat je wilt reserveren voor het gemeentelijke fonds gericht op duurzame innovatie voor het aantrekken van grote publiek/private durfkapitaal fondsen. Richt je op een fonds van honderd+ miljoen, in plaats van 3 miljoen.
• Promoot aansprekende projecten en ondernemers.
Gebruik de energie, kennis, netwerken van duurzaam ondernemers en experts uit de regio
• Zet als gemeente niet zelf in op de projectuitvoering, maar laat dit doen door ondernemers en partners uit de stad. Zij bouwen daarmee expertise en ervaring op, en Rotterdam versterkt haar concurrentiekracht.
• Voorkom de voor de hand liggende samenwerking met de ‘grote partijen’. Zorg dat minimaal 50% van het budget van de gemeente voor duurzame innovatie terecht komt bij kleinere ondernemingen (<100 man).
• Organiseer een of meerdere zetels in de board van het RCI voor vertegenwoordiging van de innovatieve duurzame ondernemers in de stad.
Technorati labels: , , , , ,

Geen opmerkingen: